(NDHMoney) Ngày nay, quan điểm về giá trị của việc xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ xã hội chỉ đơn giản là việc tạo dựng một uy tín tốt đẹp về bản thân và tạo ra một hệ thống lớn các mối quan hệ xã giao nhưng lại có thể giúp đỡ bạn mỗi khi cần.