NDĐT - Để tượng niệm công đức lớn lao của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 100 tấn đồng, cao 15 m sẽ được khởi công xây dựng trong tuyến bộ hành đá tự nhiên, từ khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh vào ngày 1 tháng 11 âm lịch (ngày 16-12-2009), đúng ngày nhập niết bàn của Phật hoàng- Đại lễ của Phật giáo.