Nơi đặt bến xe mới trên địa bàn giáp ranh TP.HCM và Bình Dương (huyện Dĩ An - Bình Dương) đã khiến nhiều nhà quản lý không khỏi đau đầu.