Phong cách nhà binh cùng màu xanh quân đội sẽ là nét chấm phá mới mẻ cho thời trang công sở.