TTO - * Tôi 29 tuổi, tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế đối ngoại loại giỏi, tiếng Anh tốt. Tôi làm chuyên viên nghiên cứu kinh tế đã được 3 năm và đây là công việc duy nhất tôi thấy phù hợp với mình kể từ khi ra trường.