Nhà di truyền học Diana W. Bianchi của Trường Đại học y Tufts ở TP Boston (Mỹ) vừa tìm ra phương pháp xác định giới tính thai nhi chỉ trong 7 tuần đầu tiên mang thai. Phương pháp này dựa vào việc xét nghiệm ADN của thai nhi có trong máu của người mẹ, với độ chính xác đến 95%.