(baodautu.vn) Chi phí nào được coi là hợp lý, hợp lệ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là nội dung nổi cộm được DN đặt ra khi cho ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp.