TP - Công nghệ xạ trị ngày càng phát triển, khả năng được chữa trị của bệnh nhân ung thư càng cao. Thế nhưng đối với những bệnh nhân nghèo, chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ này quá sức chi trả của họ lại trở thành một nỗi ám ảnh, lao đao vì khánh kiệt.