(VOV) - Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Toronto từ trước đến nay.