Góp phần làm đẹp đô thị (Ảnh: H.V.T) Có thể nói, trong những năm qua sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, mặt trái mà nó mang lại cũng rất nặng nề, nhất là đối với môi trường.