TTO - Câu chuyện cụ Liêu không được con cái chăm sóc đã khiến nhiều bạn đọc thương cảm. Nhiều ý kiến đề cập đến trách nhiệm của địa phương, tổ chức xã hội đ người già không bị bỏ rơi hoàn toàn.