Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang là xã đầu tiên vinh dự được công nhận danh hiệu nông thôn mới ở khu vực ĐBSCL - theo Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.