Nghề chế biến tinh bột sắn đã góp phần đưa đời sống của người dân xã Liên Hiệp khấm khá hơn trước rất nhiều. Thế nhưng cũng chính nghề trên đã khiến cho môi trường nơi đây rơi vào cảnh ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân trong xã và các địa phương lân cận.