Nhiều tính năng chi tiết về tựa game này hiện vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Dự tính vào ngày 18 tháng 6 thì Vương Hầu Tướng Tương sẽ đi vào thử nghiệm lần đầu tiên. Vương Hầu Tướng Tương là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử được phát triển trong vòng 2 năm bởi công ty YinKu.