"Vườn lịch sử" là ý tưởng của thầy giáo Hoàng Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Khai 1 và ông Đinh Xuân Hướng, Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).