Sau hơn 7 năm kể từ khi xảy ra vụ cháy, đến nay ở những địa điểm còn lớp than bùn bên dưới (chưa cháy hết lớp than bùn), rừng tràm đã hồi phục hoàn toàn tự nhiên. So với trước khi xảy ra cháy rừng, hiện mức độ hồi phục trên 90%.