Từ ngày 8/6, Bolzano Italy Fashion sẽ cùng bạn hòa mình vào không khí Euro 2012 sôi động.