(Dân trí) - Dùng dao kiếm “nói chuyện” với 1 nhóm thanh niên xong, Sỹ cùng 3 người bạn đi xe máy “kẹp 4” đầu trần, phi như bay trên đường…