Nhận danh hiệu “Top 500 thương hiệu Việt mạnh hàng đầu Việt Nam 2009” đối với ông Trần Nguyễn Hồ, chủ doanh nghiệp Nguyễn Hồ, là một vinh dự, nhưng đó cũng là một áp lực lớn. Làm giàu từ mô hình nuôi cá sấu “Vua mỳ tôm”… xứ Nghệ! Hiển 'cá sấu' và trang trại bạc tỷ