(ĐSPL) Gây hỏa hoạn, thiêu trụi toàn bộ di tích nhà sàn Lang cùng hơn 200 cổ vật, ước tính lên tơí cả chục tỷ đồng, thế nhưng tơí giờ 4 du khách vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.