Mua hóa đơn GTGT khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế, khai tăng giá trị hóa đơn vận tải để lấy chênh lệch, lập quỹ “đen” để sử dụng vào mục đích không minh bạch, khai khống nhân viên để được mua cổ phiếu ưu đãi và bán tài sản chung để bỏ túi riêng... là những thủ đoạn “móc ruột” rất tinh vi đã xảy ra tại Công ty CP nhựa Tân Hóa (Công ty Tân Hóa) thời gian qua.