Vụ thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) sẽ được giải quyết lại từ đầu theo trình tự của pháp luật.