TAND Tối cao sẽ cử đoàn công tác vào Phú Yên để kiểm tra , làm rõ các vấn đề mà dư luận nêu về vụ án này.