Trong 6 người tử nạn trong vụ lật đò hôm 13.3 ở Đắc Nông, chỉ có 2 là lao động chính thức của Cty TNHH DeKalb Việt Nam, 4 người còn lại mới vào thử việc ngày đầu tiên với hy vọng sẽ được tuyển dụng.