(Dân trí) - 8 tháng sau ngày Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký văn bản 618 đề nghị huyện Đông Anh giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm khu vực Ao Dài, xã Việt Hùng, đến nay ý kiến chỉ đạo vẫn không được thực hiện gây bức xúc cho công dân.