(Phunutoday) - Trung tâm Kỹ thuật vũ khí - Học viện KTQS đã ứng dụng công nghệ để sáng tạo, sản xuất ra nhiều loại vũ khí mới phục vụ hiệu quả cho công tác huấn luyện bắn súng trong và ngoài Quân đội.