- Theo số liệu thống kê của UN Comtrade (Cơ sở thống kê dữ liệu Thương mại tiêu Dùng của Liên Hợp Quốc) và báo cáo công khai của các nước, Mỹ là một trong số nhiều nước bán và viện trợ vũ khí cho Campuchia trong những năm qua.