GiadinhNet - Ngày 20/3, mười ngày sau vụ án mạng, không khí đau thương vẫn bao trùm trong gia đình này.