Chiều 23.9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp báo về vụ Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại trong khuôn viên của công ty này. Hai Phó Chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Đức Quyền và ông Vương Văn Việt chủ trì cuộc họp báo.