* Vay 300 triệu đồng nhưng bị buộc nhận vay 880 triệu đồng