Đến nay, công an đã bắt bảy nghi can gây 15 vụ cướp. Chúng ra tay rất tàn độc, dùng mã tấu chém từ sau lưng hoặc trực diện để nạn nhân gục tại chỗ.