(CL)- Sau hai ngày nhận được kết quả giám định, gia đình ông Ba đã làm thủ tục nhận lại phần đầu của nạn nhân Nguyễn Phương Linh, đưa vào đài hóa thân Hoàn Vũ, hỏa táng.