Trong đêm đấu giá từ thiện 4-11 vừa qua do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại phòng trà Không Tên, đại đức Thích Pháp Định (Thiền viện Phước Sơn - Đồng Nai) cùng đại đức Thích Giác Ân (chùa Quan Âm - Đồng Tháp) đã tới tham dự.