(NLĐO)- Tại tòa, bị cáo nằm bất động không nói gì dù các bác sĩ cho biết sức khỏe bà này đã bình thường.