GiadinhNet - Nhân chứng khai vết thương của nạn nhân phía tay trái nhưng lại được giám định ở bàn tay phải. Đây là điều phi thực tế nhưng không được cơ quan công an làm rõ.