(CL)- Vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mèo Vạc tố cáo ông Nguyễn Đình Quang và ông Vi Anh Tuấn (đều là cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang) nhận hối lộ 70 triệu đồng của cán bộ Hạt kiểm lâm Mèo Vạc đã diễn ra từ nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức khiến dư luận ở cao nguyên đá Hà Giang đang rất xôn xao…