Tin Dung “hà” bị sát hại làm rung động giới giang hồ đất cảng. Ngôi vị cao nhất của giang hồ đất cảng đã chết không một lời trăng trối, đã bị hạ sát bởi một kẻ lạ mặt giữa lúc đang ngự trị giữa bầy đàn đệ tử. Kẻ lạ mặt đó là ai?