Tương tự chú bạch tuộc Paul ở World Cup 2010, voi Citta sẽ là tâm điểm của những dự đoán trong kỳ Euro 2012 này.