Tính chất đặc trưng của hai loại vải này thỏa mãn được phong cách chủ đạo của Hè 2010