(AloBacsi) - Hiện vợ em đang mang thai hơn 3 tháng và đang làm nhân viên văn phòng hay đau lưng, xin chỉ cho em cách giảm bớt đau lưng?