(TGĐA) - Hiện vợ chồng Thơ – Minh đang có cuộc sống khá hạnh phúc. Và niềm vui càng trọn vẹn bởi họ đếm từng ngày chờ chào đón cô công chúa ra đời.