Từ giai đoạn vợ chồng son chuyển sang giai đoạn làm bố mẹ, các bạn cần có sự chuẩn bị về mặt vật chất, tinh thần, sức khỏe... để việc sinh và nuôi dạy con được suôn sẻ.