Cựu Hoa hậu Hồng Kông và ông xã hân hoan chào tuổi mới với bé Tân Tân.