Quỳnh Trâm cũng không ngần ngại cho biết cô và ông xã đang tích cực... săn ngựa vàng.