Cả VNG và FPT Online đều đã ấn định danh xưng cho sản phẩm mới của mình.