Bên cạnh danh hiệu chính thức Nhân vật của năm 2011, công chúng sẽ thể hiện đánh giá của mình qua danh hiệu Nhân vật do độc giả lựa chọn.