VnEconomy và Thời báo Kinh tế Việt Nam cần tuyển dụng phóng viên, biên tập viên trong lĩnh vực tài chính, thị trường, bất động sản.