(Tamnhin.net) - Báo điện tử Tamnhin.net nhận được CV số 4464/UBND-TD1 ngày 28/10/2011 do ông Nguyễn Văn Đăng(T/L Chủ tịch UBND tỉnh) ký V/v:Kiểm tra xem xét về việc báo đăng.