(PL&XH)-Lúc 16h ngày 16-8, tại khu vực Công ty Hon Da Việt Nam tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, 2 taxi của hãng Phú Thụy (Hà Nội) BKS 29A-08615 và BKS 30T -6295 đậu hàng ngang giữa cổng Công ty Hon Da Việt Nam để đón khách?