Ngày 14/7/2011, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh chủ trì Hội nghị.